Důležité informace a termíny

termín konání konference 8. - 9. září 2014
termín pro přihlášení a zaslání názvu a abstraktu příspěvku 30. červen 2014
termín pro uhrazení konferenčního poplatku 15. červenec 2014
termín pro zaslání příspěvku 20. srpen 2014
konferenční poplatek 3100 Kč
bankovní spojení KB Ostrava, a.s.
Nádražní 1698/12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
číslo účtu: 83239761/0100
název účtu: Nadační fond Karla Engliše
IBAN: CZ64 0100 0000 0000 8323 9761
SWIFT: KOMBCZPP
variabilní symbol: 154/jméno a příjmení účastníka


V případě hromadné úhrady konferenčního poplatku za více účastníků, prosíme, informujte organizační výbor emailem, za které účastníky byla platba provedena.

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná. Daňový doklad o zaplacení registarčního poplatku bude vystaven při prezenci v den zahájení konference.


© 2018 VŠB-TU Ostrava