Řízení a modelování finančních rizik

 Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

pořádá

pod záštitou děkanky fakulty prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové

  logo

 7. ročník mezinárodní vědecké konference

Řízení a modelování finančních rizik

8. - 9. září 2014

Ostrava, Česká republika


© 2019 VŠB-TU Ostrava