Zásady pro psaní příspěvku

  • rozsah příspěvku: maximálně 10 stran,
  • jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina,
  • formát: vzor příspěvku lze stáhnout zde (MS Word)
  • forma zaslání: elektronicky na adresu: konference.katedra.financi@vsb.cz (pouze ve formátu MS Word)
  • termín pro zaslání příspěvku: 31. srpna 2012

Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků, kterému bude přiděleno ISBN. Současně bude podána žádost o zařazení sborníku do databáze Web of Science.

Sborníky budou vydány po konferenci a distribuovány účastníkům konference, kteří zaplatili vložné.

Nutnou podmínkou pro publikování ve sborníku je, že byl příspěvek zaslán v požadovaném formátu a termínu.

Časový limit na prezentaci příspěvku je cca 20 minut. Pro prezentaci bude dostupná audiovizuální technika.


© 2019 VŠB-TU Ostrava