Základní informace

Cíl konference

Výměna informací a rozvoj oblasti řízení a modelování finančních rizik finančních a nefinančních institucí a trhů.

Termín konání konference

10. - 11. září 2012

Odborný garant konference

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal

Tématické zaměření konference

 • aplikace metodologie Value at Risk,
 • modelování tržních rizik (akciové, komoditní, měnové, úrokové, atd.)
 • modelování kreditních rizik,
 • modelování rizik na úrovni podniku (corporate risk),
 • forecasting parametrů finančních instrumentů (střední hodnota, rozptyl, atd.),
 • oceňování finančních derivátů,
 • oceňování podniků, fúzí a akvizic,
 • finanční modely v pojišťovnictví a oceňování finančních produktů,
 • aplikace hedgingových strategií,
 • aplikace modelů za nejistoty (fuzzy-stochastické přístupy),
 • aplikace metodologií řízení finančních rizik na úrovni výrobních a nevýrobních společností,
 • aplikace metodologie reálných opcí,
 • a další.

Pozvánka na konferenci je ke stažení zde (formát PDF, 70 kB).

Aktuální seznam přihlášených účastníků konference je zde.

Program jednání v sekcích je k nahlédnutí zde (formát PDF, 59kB)


© 2019 VŠB-TU Ostrava