Důležité informace a termíny

termín konání konference 10. - 11. září 2012
termín pro přihlášení do 31. července 2012
termín pro zaslání příspěvku do 31. srpna 2012
termín pro úhradu konferenčního poplatku do 31. července 2012
konferenční poplatek 2850 Kč
bankovní spojení KB Ostrava, a.s. 
Nádražní 1698/12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
číslo účtu: 83239761/0100
název účtu: Nadační fond Karla Engliše
IBAN: CZ64 0100 0000 0000 8323 9761
SWIFT: KOMBCZPP
variabilní symbol: 154/jméno a příjmení účastníka


V případě hromadné úhrady konferenčního poplatku za více účastníků, prosíme, informujte organizační výbor emailem, za které účastníky byla platba provedena.

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná. Daňový doklad o zaplacení registarčního poplatku bude vystaven při prezenci v den zahájení konference.


© 2019 VŠB-TU Ostrava