Plné znění příspěvků

Autor

Název příspěvku

Příspěvek ke stažení

Błach Joanna Financial Risk Identification based on the Balance Sheet Information formát PDF, 114kB
Borovcová Martina Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce formát PDF, 220kB
Brabenec Tomáš Některé diskonty na úrovni podniku při fúzích a akvizicích formát PDF, 133kB
Cetkovský Vlastimil Definice měnových krizí formát PDF, 74kB
Cimický Jan Modelování v oblasti řízení rizika formát PDF, 136kB
Čulík Miroslav,
Valecký Jiří
Application of the linear and non-linear M-R models at electricity time-series at deregulated markets formát PDF, 597kB
Dluhošová Dana,
Richtarová Dagmar
Zmeškal Zdeněk
Aplikace analýzy citlivosti při finačním rozhodování formát PDF, 253kB
Dluhošová Dana,
Richtarová Dagmar
Zmeškal Zdeněk
Metody volby financování investičních projektů formát PDF, 170kB
Dudzińska-Baryła Renata,
Michalska Ewa
The month of the year effect explained by prospect theory on Polish Stock Exchange formát PDF, 93kB
Fabuš Michal,
Kohuťár Miroslav
FDI development during the crisis from 2008 till now formát PDF, 101kB
Fecenko Jozef Možnosti využitia GLM modelov pri odhade technických rezerv v neživotnom poistení formát PDF, 182kB
Forišková Dana,
Richtarová Dagmar
Využití analýzy odchylek při hodnocení ziskovosti finančních institucí formát PDF, 373kB
Gluzicka Agata Selection of optimal investment portfolio based on the model with two measures of risk formát PDF, 121kB
GorczyńskaMaria Accounts Receivable Turnover Ratio. The Purpose of Analysis in Terms of Credit Policy Management formát PDF, 83kB
Gurný Petr, 
Gurný Martin
Logit vs probit model při determinaci souhrnných ukazatelů výkonnosti bank  formát PDF, 346kB
Horáková Galina,
Poljovka Juraj
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR formát PDF, 144kB
ChaiwongDonlaya An Analysis of the Effectiveness of the Strategic Plan for an Increase of the Internal Agricultural Cooperative Capital: A Case Study of the Land Reform Srisatchanalai Agricultural Cooperative Limited formát PDF, 116kB
ChalomklangChollada Enhancement of the Efficiency in the Management of Cooperative Business by Preparing the Strategic Plan on Control and Advices: A case study of Buengsamphan Agricultural Cooperative Ltd. formát PDF, 172 kB
Jenčo Michal Modeling of the cost of social benefits formát PDF, 93kB
Juríčková HeglasováAndrea Restrukturalizace společnosti v rámci insolvenčního řízení formát PDF, 322kB
Kalouda František Riziko a nejistota – příspěvek k precizaci pojmů formát PDF, 145kB
Kořená Kateřina,
Kořený Karel
Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování formát PDF, 337kB
Kresta Aleš Modelování vývoje výnosů zahraničního aktiva pro českého investora formát PDF, 402kB
Krištofík Peter Application of CAPM for investment decisions in emerging countries formát PDF, 108kB
Kubíčková Dana Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely formát PDF, 217kB
Lisztwanová Karolína Analýza vývoje investic v ČR v letech 1995 - 2009 formát PDF, 113kB
Leinweber Václav NPV v prostředí neurčitosti (metoda reálné quasi-opce) formát PDF, 126kB
Marček Milan, Horváth Marek, Marček Dušan Štatistické, RBF NS a SV regresné modelovanie obratov firmy: porovnanie aproximačnej a predikčnej presnosti formát PDF, 156kB
Marek Petr Riziko – přístupy k jeho vymezení formát PDF, 106kB
Marko Peter Neistota pri oceňovaní technických rezerv poisťovní formát PDF, 88kB
Mastalerz-Kodzis Adrianna, Pośpiech Ewa Share portfolio on the Polish capital market in conditions of financial crisis formát PDF, 133kB
Málek Jiří Nové směry v oceňování derivátů: opce se stochastickou volatilitou formát PDF, 126kB 
Musa Hussam,
Musová Zdenka
Islamske financie a bankovníctvo – výzvy a perspektívy formát PDF, 112kB
Novotný Josef Nové indikátory hodnocení bank  formát PDF, 150kB
Nowak Ondřej Metody monitoringu a řízení tržních rizik nefinančními společnostmi formát PDF, 204kB
Oceláková Petra Hodnocení efektivnosti investic pomocí reálných opcí a problémy při jejich aplikaci v praxi formát PDF, 193kB
Paholok Igor Dependencies on PXE futures market: Pitfalls of correlation coefficient and copula function application formát PDF, 191kB
Páleš Michal Berry-Esseenova aproximácia a individuálny model rizika formát PDF, 153kB
Petrová Ingrid Modelování rizika úmrtnosti formát PDF, 132kB
Ratmanová Iveta Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby 
u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010
formát PDF, 358kB
Riedrová Sylvie Zajišťování kursového rizika v podnikové praxi formát PDF, 156kB
Rippel Milan Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika formát PDF, 144kB
Sieber Martina Teoretické aspekty stínové ceny externalit formát PDF, 109kB
Skřivánková Valeria The Influence of Extreme Claims on the Risk of Insolvency formát PDF, 109kB
Šedivý Jan Modelování kreditního spreadu formát PDF, 146kB
Škapa Stanislav,
Meluzín Tomáš
Risk and Return Characteristics of IPO Indexes formát PDF, 105kB
Špička Jindřich Využití burn analýzy při oceňování klimatických derivátů v zemědělství formát PDF, 162kB
Štulajter František Stratégie poistenia portfólia s viacnásobnými investičnými horizontmi formát PDF, 197kB
Tichý Tomáš Risk estimation for FX rates: basic backtesting techniques with some application formát PDF, 162kB
Tworek Piotr Risk management standards - the review of approaches and concepts formát PDF, 128kB
Tworek Piotr Methods of risk identification in companies’ investment projects formát PDF, 129kB
Valecký Jiří, 
Kresta Aleš
Analytické stanovení hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall za předpokladu smíšeného normálního rozdělení pravděpodobnosti formát PDF, 2843kB
Vlachý Jan Assessing Third-Party Distribution Channels for Banking Deposits formát PDF, 98kB
Vodová Pavla News-based indicators as a measure of credit market integration in the Visegrad countries formát PDF, 86kB
Wieczorek-Kosmala Monika Innovative Design of Insurance Risk Transfer – a Corporate Perspective formát PDF, 104kB
Zmeškal Zdeněk,
Dluhošová Dana,
Valecký Jiří
Finanční rozhodování a oceňování za rizika  aflexibility - reálné opce formát PDF, 267kB
© 2019 VŠB-TU Ostrava