Řízení a modelování finančních rizik 2010

VŠB –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

pořádá pod záštitou děkanky fakulty

prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové

 logo

5. ročník mezinárodní vědecké konference

Řízení a modelování finančních rizik

8. - 9. září 2010

Ostrava, Česká republika


© 2019 VŠB-TU Ostrava