Řízení a modelování finančních rizik

 Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

 

mezinárodní vědecké konference

Řízení a modelování finančních rizik

Ostrava, Česká republika


© 2020 VŠB-TU Ostrava