Řízení a modelování finančních rizik

 Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

pořádá

 

 9. ročník mezinárodní vědecké konference

Řízení a modelování finančních rizik

5. - 6. září 2018

Ostrava, Česká republika

Další informace naleznete zde


© 2019 VŠB-TU Ostrava