Inkubátor reg. specialistů

 Logolink rozšířený

 

 

 

 

INKUBÁTOR SPECIALISTŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

 

Identifikace projektu

Zkrácený název:         Inkubátor reg. specialistů
ID číslo:                     CZ.1.07/2.2.00/15.0116
Operační program:     Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Priorita:                      7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:         7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Příjemce podpory:     VŠB-TU Ostrava
Partner:                     Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy

Vedoucí projektu:      Ing. Renáta Václavková, .obfuscating.renata.vaclavkova@vsb.cz , 597 322 278

 

Cílem projektu je zvýšení sociální soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů, municipalit a rozvojových institucí prostřednictvím přípravy vysoce kvalifikovaných expertů regionálního rozvoje. Dosažení cíle bude zajišťovat inovace výukových předmětů a zavedení moderních přístupů ve výuce s důrazem na provázání s praxí a podporu meziuniverzitní týmové spolupráce. Inovace bude probíhat v akreditovaném oboru Regionální rozvoj v obou stupních, magisterském a bakalářském. Projektem budou zajištěny inovace předmětů v rámci třech oborových pilířů regionálního rozvoje, kterými jsou:

1. oblast regionální ekonomie

2. oblast sociálního rozvoje

3. oblast environmentálního studií.

Výstupem inovace budou vícejazyčné, aktuální, prostupné výukové předměty uplatnitelné pro výuku, jak v ekonomických, tak v technických oborech. Budou podpořeny aktivity směřující ke vzniku národní sítě regionálních specialistů pod záštitou mezinárodní organizace ERSA, tak aby bylo zajištěno zvyšování odborných kompetencí VŠ pracovníků a specializace studentů. Jednou z aktivit projektu je organizace Klubu regionalistů, jež představuje komunikační platformu mezi zástupci akademické sféry a experty z praxe. Aktuální informace o plánovaných a uskutečněných klubech získáte na stránkách klubu http://www.ekf.vsb.cz/klubregionalistu.

Aktivity projektu jsou rozděleny do jednotlivých klíčových aktivit. Jejich náplň a podrobné informace naleznete kliknutím na jednotlivé odkazy níže nebo v menu vlevo.

Klíčová aktivita 02 (KA 02) - Inovace oborové oblasti Regionální ekonomie
Klíčová aktivita 03 (KA 03) - Inovace oborové oblasti Environmentální ekonomie a management
Klíčová aktivita 04 (KA 04) - Inovace oborové oblasti Sociálního rozvoje
Klíčová aktivita 05 (KA 05) - Spolupráce specialistů regionálního rozvoje a aktuální síťování odborníků a úspěšných studentů


© 2018 VŠB-TU Ostrava