Studentská grantová soutěž

Oborová komise fakulty od 1.1.2016:

  • prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal (předseda)
  • prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
  • prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
  • prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
  • doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava