Metodika hodnocení VaV

Dne 23. června 2004 schválila vláda usnesením č. 644 hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Zásadní problémy hodnocení výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků a jeho výsledků lze shrnout do několika málo bodů, návrh jejich řešení a odstranění nedostatků je předmětem konkrétních návrhů úkolů vlády ve schváleném materiálu. K nim patří obecné principy hodnocení, hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji, hodnocení programů výzkumu a vývoje, závěrečné hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a zjednodušení a sjednocení administrativy výzkumu a vývoje.

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků (web stránky Výzkum a vývoj v ČR)


© 2019 VŠB-TU Ostrava