Téma je zaměřeno na pracovní právo jako významnou oblast efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o zaměstnanosti a další. Cílem je napomáhat účastníkům porozumět problematice a jejímu využívání v každodenní praxi. Součástí je také řešení praktických příkladů z personální praxe s vazbou na potřebu účastníků kurzu. Nově bude téma zaměřeno i na problematiku zásad zpracování osobních údajů zaměstnanců podle GDPR.