Cílem tohoto tématu je seznámit účastníky kurzu s teorií i praxí personálních procesů tak, aby je pochopili a uvědomili si jejich důležitost nejen pro zaměstnance na všech úrovních, ale také pro úspěch každé firmy.