Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odměňování, jako součást personální strategie, je klíčovým nástrojem vedení a motivace pracovníků ve firmách. Zásadním způsobem ovlivňuje nejen výkonnost, ale i aktivitu a loajalitu pracovníků vůči firmě. Aby byl systém odměňování funkční a dokázal sladit různorodé požadavky, je nezbytné využívat adekvátní formy a nástroje.

Cílem modulu je seznámit účastníky s hlavními cíli, principy a metodami odměňování, a také nejčastějšími úskalími, kterým firmy mohou při tvorbě systémů odměňování pracovníků čelit. Jsou diskutovány různé způsoby odměňování podle charakteru vykonávané práce, možné benefity, jejich vhodnost a vazby na další personální procesy ve firmě.