Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Petr Sedláček, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Systémové inženýrství a informatika:

Rád bych poděkoval paní děkance, paní Králíkové a Ekonomické fakultě, že nám studentům bylo umožněno absolvovat tak obohacující a prakticky zaměřený kurz, jakým HR Akademie bez pochyb je. Logické rozložení kurzu do jednotlivých modulů vytvořil v obecné rovině komplexní pohled na problematiku HR, což já jako člověk, který s personalistikou a jejími procesy nemá žádnou zkušenost, velice oceňuji. Také bych tím rád poděkoval všem lektorkám za jejich profesionální a praktický přístup k výuce, která se v průběhu celého kurzu nesla v pozitivním a přátelském duchu, což bylo super. HRA bych doporučil všem studentům. :-)

Radim Fojtášek , student 2. ročníku navazujícího magisterského studia:

Díky HR Akademii jsem měl tu čest poznat skvělé lidi, kteří už v životě leccos dokázali a kteří mě motivovali dále na sobě pracovat. Během předávaní zkušenosti z praxe došlo na samotnou spolupráci v jedné ostravské hutní společnosti, kde jsem se podílel svými znalostmi na několika projektech. Díky této téměř roční zkušenosti jsem měl po ukončení magisterského studia na VŠB-EKF Ostrava lepší výchozí pozici na trhu práce a téměř okamžitě jsem našel pracovní uplatnění.

 

 

F_Hrtusova

Tereza Hrtúsová, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Eurospráva:

Jsem velmi ráda, že jsem se mohla kurzu HR Akademie účastnit. Na jednotlivých výukových modulech oceňuji jejich opravdu praktické a záživné pojetí stejně jako velmi kvalitní lektorky, které mne zaujaly nejen svou odborností v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také svým lidským přístupem. Kurz velmi doporučuji nejen těm, kteří se chtějí uplatnit v oblasti řízení lidských zdrojů, ale rovněž všem, kteří někdy ve svém profesním životě chtějí zastávat vedoucí pozici.

Velkou přidanou hodnotou projektu HR Akademie je dle mého názoru prakticky zaměřená stáž ve firmě, kterou si účastníci kurzu sami vyberou. Díky této stáži jsem měla příležitost vyzkoušet si práci na oddělení lidských zdrojů, poznat nové lidi a také zjistit více o tom, kam chci ve svém profesním životě směřovat.

„Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu".
Thomas Fuller

F_Micunek

Tibor Mičunek, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Evropské řízení LZ:

Co Vám dala HR Akademie?

Pilotní kutr HR Akademie mě obohatil nejen v oblasti HR managementu, ale i v rovině osobní. Díky pilotnímu kurzu HRA jsem se mohl seznámit s výraznými osobnostmi z oblasti řízení lidských zdrojů, jakými jsou například Rostya Gordon-Smith, Eva Tmejová a další. HR Akademie mi kromě znalostí z oblasti HR dala hlavně životní nadhled a dá se říci, že pro mě byla druhou vysokou školou.

Byla odborná praxe spojená s absolvováním HR Akademie pro Vás užitečná?

Díky HR Akademii mi byla umožněna tříměsíční odborná stáž na personálním oddělení BONATRANS GROUP, a.s. Díky velice vstřícnému postojů HR manažerky paní JUDr. Květuše Hrubé jsem ihned po nástupu na oddělení byl začleněn do pracovního týmu a mohl se začít spolupodílet na následujících projektech:

  • přípravě a organizaci jazykového auditu pro THP pracovníky
  • zpracování sborníku profesí společnosti
  • práce v personálním systému KS program
  • zpracování analýz vztahující se k personalistice
  • účast na výběrových řízeních 

Právě díky praktické zkušenosti s personálním systémem KS program, jsem krátce po magisterských státnicích nastoupil do stejnojmenné firmy KS Program, spol. s.r.o. na pozici konzultanta.

Mohu tedy říci, že HR Akademie mi pomohla k nastartování mé profesní kariéry a chtěl bych ji tedy srdečně doporučit všem zájemcům.

Petr Fojtík, student 1. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Ekonomika podniku:

Kurz HR Akademie je určen lidem, kterým nestačí získat jen teoretické znalosti, ale je zasvěcen těm, kteří chtějí poznat i praktickou stránku práce s lidskými zdroji, tj. zaměstnanci. Celým kurzem nás provázeli zkušení personalisté, kteří vždy dokázali své přednášky okořenit zajímavými zážitky z praxe. Součástí byly i skupinové aktivity, které se díky výborným účastníkům vždy proměnily ve velice spontánní činnost. Sofistikovanost, dynamičnost, praktičnost a exkluzivita. Ano, tak přesně těmito slovy bych shrnul kurz HR Akademie.

Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na kurzu jakýmkoliv způsobem podíleli, zajistili jeho realizaci a bezproblémový průběh. A případným zájemcům o kurz chci vzkázat, aby se nebáli zkusit něco nového, protože věřte, že každý nový poznatek a zkušenost posune vaše možnosti zase o kus dále.

Lucie Nedomová, studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Management:

HRA? Skvěle zorganizovaný a  promyšlený kurz, který předčil mé očekávání a utvrdil mě v mé budoucí představě povolání. Celý kurz byl rozdělený na 5 dílčích částí a v každé části se s námi dělily o své cenné pracovní i nepracovní zkušenosti profesionální personalistky. Osobně mě nejvíce zaujal Interkulturní management s Rostyou Gordon Smith, která nám všem předala, kromě svých zajímavých zážitků z praxe po celém světě i spoustu pozitivní energie.

Barbora Kusová, studentka 2. ročníku navazujícího studia, obor Management:

HR Akademie pro mě byla zejména potvrzením toho, co chci jednou dělat a další krůček ke splnění tohoto mého cíle (snu?). Potvrzením toho, že to, co jsem se naučila ve škole (v rámci studia oboru management), skutečně můžu využít v praxi. Byly to pro mě příjemně strávené pátky a soboty v okruhu nových kamarádů a zkušených, sympatických a osobitých profesionálek. Každá z nich byla něčím výjimečná a přinesla mi nový pohled na práci v HR i na život samotný. Jednotlivé moduly byly přínosné zejména v jejich praktickém zaměření. Vzpomínat budu také na naše společné obědy, přátelskou atmosféru a legraci, kterou jsem na kurzu zažila. Pokud bych se měla znovu rozhodnout, zda se do HR Akademie přihlásit, určitě bych neváhala J

Tímto bych chtěla také poděkovat Vám, paní Králíková, za organizaci kurzu a za Váš přátelský a přesto profesionální přístup.

Pavel Jankulár, student 1. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Management:

„Pilotní kurz HR Akademie zaměřený na personální management mi dal asi více než předměty zaměřené na tuto oblast, které jsem absolvoval po celou dobu mého studia na VŠ.

Forma výuky byla jedinečná a zcela naplňovala mé představy o tom, jak by se na VŠ mělo vyučovat. Poznatky z praxe získané během kurzu jsou neocenitelné a nenahraditelné sebelepší vyučovanou teorií."

Kateřina Kashi, studentka 2. ročníku PhD studia:

"Po dobu šesti víkendů jsem měla tu možnost navštěvovat pilotní kurz HR Akademie. Tento kurz byl veden velmi úspěšnými manažerkami v oblasti lidských zdrojů. Kromě prohloubení teoretických znalostí co se personálního managementu týče, jsme si rovněž mohli vyzkoušet i praktická "cvičení", navíc nám byly předány velmi cenné zkušenosti z praxe, čehož si já osobně velmi vážím. Kurz byl celkově velmi dobře sestaven, co se obsahové stránky týče. Každá přednášející byla tak trošku jiná, s jinými zkušenostmi z jiných firem, což rovněž hodnotím kladně. A co ještě musím zmínit je, že vzhledem k tomu, že nás bylo na kurzu 13, tak jsme se docela sblížili a utvořili dobrou partu."

Radek Vávra, student 1. ročníku navazujícího magisterského studia, obor Management:

„Pilotní kurz HR Akademie se mi velmi líbil. Je vyučován profesionály s mnohaletou praxí, ale i lidským přístupem. Velice si cením otevřenosti vyučujících, jejich ochotě odpovídat na otázky ze zákulisí HR - osobní dojmy, zkušenosti, pocity, názory a ne jen probírat suchou teorii.

Myslím si, že tento kurz má obrovský přínos pro lidi se zájmem o oblast HR, jelikož mi dokázal podat komplexní a ucelené informace.

Některé poznatky z praxe jsem si mohl formou skupinových her a aktivit i vyzkoušet. Nejen vyučující, ale i mí kolegové dokázali vytvořit přátelskou atmosféru, ve které se rodily kreativní nápady a podněcující debaty. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za možnost být součástí týmu pilotního kurzu HR Akademie všem organizátorům a vyučujícím, jelikož cítím, že tento kurz převýšil má očekávání.

Dominik Illy, absolvent Ekonomické fakulty:

„S vědomím toho, že podobné vzdělávací kurzy a semináře ucelené do HR akademie jsou nabízeny řadou vzdělávacích agentur, HR akademie pod záštitou Ekonomické fakulty dle mého názoru válcuje tyto agentury ve dvou aspektech. První z aspektů je samotný výběr lektorů, kteří se v oblasti řízení lidských zdrojů pohybují řadu let a i přes nezbytnost teoretických základů, nám poskytli praktické zkušenosti ze společností, v nichž právě působí. Velice oceňuji přístup lektorů, kteří vždy vytvořili příjemné prostředí vhodné pro diskusi. Jelikož se chci do budoucna věnovat vzdělávání, nejvíce mne zaujal modul, který řešil práci s kompetencemi a jejich rozvojem. Nutno dodat, že všechny moduly byly pro mne přínosné a některé poznatky budu aplikovat přímo v praxi. Druhý z aspektů konkurenceschopnosti je zázemí Ekonomické fakulty, které HR akademii dodává punc věrohodnosti
a kvality. Závěrem bych dodal, že kromě odborných poznatků jsem si paradoxně z HR akademie odnesl životní nadhled některých lektorů, motivující způsob práce s lidmi v představených společnostech a nadšení lektorů pro práci v HR."