Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Marian Drozd, Site Manager Ostrava, Stora Enso Wood Ždírec s.r.o.

Účást na HR akademii  považuji za velmi dobré rozhodnutí.  Přinesl jsem si  nové poznatky a kontakty na zajímavé lidi. Velmi oceňuji vysokou profesionalitu, praktičnost,  vstřícnost přednášejících a přátelskou diskuzní atmosféru. I když se akademie odehrává na akademické půdě, tak  je velmi zaměřena do praxe, do každodenního využití. Dozvěděl jsem se něco více
o sobě a také jak pracovat na zlepšení  nejrůznějších HR procesů tak aby fungovaly dobře pro firmu.   

Iveta Kocmundová, HR Dept., ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

Pro mě jako absolventku Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava jsou kurzy HR Akademie pořádané na univerzitní půdě bezesporu zárukou kvality. A jejich spojení  se zkušenými odborníky z praxe jako je Rostya Gordon-Smith nebo  Ivana Watson, jsou přidanou hodnotou, kterou zcela jistě ocení každý účastník kurzů. Mám radost, že jsem mohla být toho součástí. Děkuji za nové zkušenosti, vstřícnost lektorů a pozitivní přístup všech zúčastněných.

Dominik Illy, Recruitment & Training Specialist, CENTRA a.s.

"HR Akademie byla pro mne velice inspirativní nejen v praktických ukázkách jednotlivých oblastí HR, v různých přístupech k zaměstnancům, ale hlavně ovlivnila můj způsob myšlení a postoj vůči lidem obecně. Nejvíce mně ovlivnily moduly týkající se koučingu a mentoringu, etického vedení lidí, vedení lidí s EQ a v neposlední řadě oblast facilitace a mediace. Bezesporu zajímavá témata dle názvu i obsahu byla podpořená a obohacená o cenné zkušenosti všech lektorů, kteří s námi sdíleli své know-how a best practices“.

Mgr. Klára Klepáčová, HR Department, Recruitment Specialist, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

„HR akademie pro mne byla inspirativní a velmi příjemnou zkušeností v pracovním i osobním životě, a to nejen samotným obsahem, ale i lidmi, kteří na projektu participovali. "

 JUDr. Květuše Hrubá, personální ředitelka BONATRANS GROUP a.s.

„V průběhu absolvování HR Akademie jsem získala orientaci o aktivitách, které probíhají či by měly být součástí řízení personálních systémů. Mám přehled o nejnovějších trendech v oblasti řízení lidských zdrojů. Cením si získaných inspiraci a praktických zkušenosti, o které se s námi podělily nejen lektorky kurzu, ale i samotné absolventky.

Poděkování patří "MATCE" HR Akademie paní Ing. Evě Králíkové, bez jejíhož nadšení by se toto talentované a nadané dítě nikdy nezrodilo!“

Tomáš Kabara, regionální ředitel AXA Česká republika

„Díky HR akademii jsem získal nemalé vědomosti a hlavně zkušenosti z praxe, které mi v práci rozhodně pomůžou. Pomocí těchto vědomostí a zkušeností můžu pracovat mnohem efektivněji, než před tímto kurzem.

Tyto informace nejsou získány jen od skvělých profesionálů, kteří vedli konkrétní semináře, ale i od spolustudentů, kteří byli spolu se mnou v této Akademii.

Tímto ještě jednou děkuji

A doufám v návazné Akademie.“

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph. D., vedoucí Katedry managementu Ekonomické fakulty VŠB-TUO 

„HR Akademie, které jsem měla možnost se zúčastnit a která probíhala v lednu a únoru 2014, mi pomohla nejen k prohloubení teoretických poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů, ale především mi poskytla celou řadu velmi cenných příkladů z praxe. Struktura kurzu byla výborná, přednášející, jimiž byly profesionální personalistky, bezkonkurenční, atmosféra velmi inspirativní. Po organizační stránce bylo vše perfektně připraveno i realizováno. Děkuji za možnost se HR Akademie zúčastnit a účastníkům dalších běhů přeji, aby byli minimálně tak spokojeni, jako jsem byla já!”

Ing. Jitka Zajícová, personalistka, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

„HR Akademii považuji za vynikající kurz nejen pro personalisty pojatý v moderním
a efektivním stylu. Celý kurz se ubírá převážně praktickým směrem a staví na bohatých profesních zkušenostech jednotlivých lektorek – úspěšných HR manažerek, které se s námi, účastníky, o tyto své praktické zkušenosti ochotně dělily. Oceňuji interaktivní formu výuky, kdy měl každý z účastníků příležitost aktivně se zapojit. Pro mne osobně byly velkým přínosem společné diskuze, při kterých jsem měla možnost získat nové poznatky či inspiraci pro další práci v oblasti práce s lidmi, a to nejen díky lektorkám, ale také díky ostatním účastníkům z nejrůznějších firem. HR Akademii doporučuji všem, kteří chtějí získat ucelený souhrn informací o tom, jak získat, vést, udržet a rozvíjet největší potenciál každé firmy, kterým jsou samotní lidé.“

Ing. Zuzana Václavíková, Human Resource Department, Daechang Seat, s.r.o.

„HR akademie byla jedním z nejzajímavějších vzdělávacích kurzů, jakých jsem měla možnost se během své praxe zúčastnit. Lektoři, pod jejichž vedením jsme prohlubovali své znalosti, byli odborníci z praxe, kteří dokázali účastníkům předat nejen nezbytné teoretické základy jednotlivých témat, ale také se zaměřovali na současné trendy HR a předání zkušeností, které během své dlouholeté praxe načerpali. Jsem přesvědčena, že přestože účastníci kurzu byli
z firem různých oborů, jednotlivé části HR akademie byly koncipovány tak, že každý seminář přispěl k rozšíření znalostí, které je možné v každé jednotlivé společnosti aplikovat. Cením si toho, že jsem měla příležitost zúčastnit se HR akademie, poznat se osobně s takovými osobnostmi, jako je např. Rostya Gordon-Smith, nechat se inspirovat nevšedními nápady
a navázat kontakty s odborníky v dané oblasti. Všem, kteří se chtějí personalistice věnovat na profesionální úrovni, tento kurz velice doporučuji.“

Mgr. Martina Scholasterová, specialista personalistiky a mezd, Taforge a.s., A TATRA COMPANY

„Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se tohoto úžasného kurzu. Zkušenosti
a znalosti , které si z něj odnáším jsou pro mne velmi cenné ať už jde o teorii či praktické poznatky velmi milých lektorek a především zkušených personalistek. Celkový výborný dojem z tohoto kurzu byl ještě umocněn skvělým kolektivem a vzájemným předáváním zkušeností z personální praxe rozličných firem. Punc exkluzivnosti právem této akci určitě dodaly takové HR osobnosti jako jsou paní Rostya Gordon Smith a paní Eva Tmejová.  Všem lektorkám patří můj velký dík za jejich profesionalitu a lidský přístup. Velké poděkování však také paní Evě Králíkové, která je garantem tohoto jedinečného projektu.“