Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice a je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Rovněž hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava uzavřela se Svazem průmyslu a dopravy ČR smlouvu o spolupráci, kterou představitelé obou subjektů podepsali 21. 2. 2013 v Praze. V rámci této smlouvy byla mj. dohodnuta i záštita nad HR Akademií.

Podpis smlouvy

„Děkanka EkF při podpisu smlouvy o spolupráci s generálním ředitelem SPČR“

Logo SPČR

http://www.spcr.cz/