Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Pozvání na kurzy HR Akademie
od Rostyi Gordon-Smith,
světově uznávané odbornice
na personalistiku.

Kurzy HR Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy z oblasti managementu lidských zdrojů. Jsou výjimečné tím, že jsou lektorovány personálními manažery s dlouholetou praxí a opravdu bohatými profesními zkušenostmi. Cílovými skupinami kurzů jsou manažeři a studenti různých oborů vysokých škol. Součástí kurzu pro studenty jsou odborné stáže ve firmách. Kurzy jsou garantovány Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Absolventi kurzů obdrží certifikát vydaný Ekonomickou fakultou. Certifikát obdrží účastníci i za absolvování jednotlivých modulů.

Výuka probíhá v budově Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží 38a v Ostravě.

Celý kurz i jednotlivé moduly jsou komerčně nabízeny všem výše jmenovaným cílovým skupinám.