Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Praktická cvičení, situační nácviky komunikačních dovedností

Budou zařazena dle časových možností během celého kurzu 

  • cvičení na tvorbu osnovy provozní příručky pro vybraný obor
  • komunikační trénink (jak jednat se zájemci, detekce závažných důvodů pro ukončení jednání o poskytnutí franchisové licence apod.)
  • organizace náboru franchisantů – náborový seminář
  • příprava prezentace franchisového konceptu
  • veletrhy a výstavy, konference – přehled, videoukázky, doporučení
  • samostatná práce (presentace 2 kapitol z provozní příručky)