Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • přednášející: Jiří Lošťák
 • host: Petr Chodura, franchisor, www.chodura.cz, UZENÁŘSTVÍ CHODURA

 Marketing jako nástroj franchisového podnikání

 • marketingový výzkum před zahájením franchisového podnikání a v jeho průběhu
 • zdroje dat pro marketingový výzkum
 • regionální a národní, příp. globální marketing
 • marketingový plán (obsah, forma, …)
 • PR a franchising
 • reklama, její využití a účinnost ve franchisingu
 • internetový marketing a jeho význam pro franchising
 • webová presentace franchisového konceptu
 • presentace konceptu na veletrhu
 • náborové semináře
 • propagační materiály
 • grafický manuál
 • logo

Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • shrnutí klíčových faktorů a jejich hierarchie
 • speciální marketing franchisového konceptu
 • interní a externí komunikace
 • Corporate identity, Corporate design
 • vyhledávání a výběr franchisantů
 • business plán franchisového konceptu
 • hodnocení franchisantů, sestavování žebříčků
 • výroční konference
 • vzdělávání ve franchisingu
 • vyhodnocení samostatné práce, předání certifikátů