Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • přednášející: Jiří Lošťák nebo Jindřich Ginter, novinář (www.novinky.cz ), Pavel Kašpar, specialista na PR
 • host: Jiří Krajča, manažer ČAF, masterfranchisant, UNIGLOBE  pro ČR a SR www.uniglobe.com, ředitel Školy franchisingu

Formy expanze franchisových systémů v ČR / na zahraniční trhy

 • direct franchising
 • národní franchisová centrála
 • Joint – Venture
 • masterfranchising
 • Area Developer
 • rozdílné pohledy na expanzi v USA a ČR, zejména z USA do ČR (EU)
 • Indexy a statistiky ve franchisingu, hodnocení úspěšnosti franchisingu/konceptu
 • rozhodování o strategii expanze – příklady franchisových úspěšných i neúspěšných konceptů,
 • národní specifika v rámci EU a světa
 • plánování expanze, metodika dělení území mezi franchisanty
 • analýza spádovosti pro franchisanta
 • nejčastější důvody selhání, nerealizace/stagnace expanze

Komunikační dovednosti a obchodní jednání, školení

 • postavení manažera v řídící struktuře franchisového podniku
 • komunikace nutná pro založení smysluplného franchisového podnikání, pravidla komunikace franchisor – franchisant
 • komunikační pravidla ve vztahu franchisor – franchisant
 • praktická cvičení – krizová komunikace
 • ustanovení Rady franchisantů a principy její práce
 • školení – pravidla obchodního vyjednávání pro franchisanty
 • školení – metody obchodního vyjednávání (ukázky)
 • využití e-learningu (např. video návody na přípravu stravy ve fastfoodu)
 • testování znalostí
 • prodej franchisového systému
 • informační memorandum (pro zájemce o podíl ve společnosti franchisora nebo pro kupce při prodeji celé sítě)