Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • přednášející: Jiří Lošťák nebo Vladimíra Filipová (VŠE Praha), Lenka Turnerová (VŠH Praha), Lubomír Mílek (CENTURY 21, Praha)
 • host: Josef Hekela, franchisový manažer, EDYMAX SE, www.edymax.com

Controlling franchisového systému a kontrolní činnost franchisora

 • kontrola, jako základ kvality systému – vzájemná odpovědnost ve vztahu franchisor-franchisant
 • principy kontrolní činnosti, výkaznictví, sankce a odměny
 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • periodicity, využití dat v business plánu franchisanta,
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • predikce tržeb ve franchisingu
 • management a informace
 • balanced scorecard
 • Informační systém franchisového konceptu
 • praktické příklady řešení informačního systému
 • zadání samostatné práce (připravení presentace 2 kapitol z provozní příručky)

Účetnictví  a ekonomika franchisového podnikatelského subjektu

 • základní účetní výkazy, daňové otázky franchisového podnikání
 • tvorba kompletního business plánu franchisového konceptu
 • evidence majetku a zásob
 • finanční prostředky, doporučení – výpočet předpokládané vstupní investice
 • pohledávka a závazky
 • účetní uzávěrka
 • fundamentální analýza (jako součást základní analytické studie)
 • poplatky ve franchisingu (příklady z praxe, nastavení systému mezi franchisorem, masterfranchisantem a franchisantem, …)