Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

přednášející: Antonín Kazda, advokát, Jindřich Hegmon (zakladatel DATEC a.s.) a Jiří Lošťák

Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • relevantní ustanovení obchodního zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem
 • přehled právních dokumentů franchisora (od dohody o utajení důvěrných informací až po masterfranchisovou smlouvu, protokoly)
 • argumentace k nejčastějším námitkám budoucího franchisanta
 • srovnání legislativ (USA, EU, ČR, SR) – upozornění na zvláštnosti
 • možnosti rozchodu mezi franchisorem a franchisantem (smlouvou dané varianty – úmrtí, ukončení podnikatelské činnosti, porušení smlouvy, převod na jiného podnikatele, dědictví apod.)

Informační systémy ve franchisingu

 • funkce IS, přehled softwarových firem a jejich produktů pro franchising
 • význam pro komunikaci franchisor-franchisant, franchisant-franchisant
 • servisní smlouva
 • ochrana dat, ochrana osobních informací (GDPR)
 • manažerské nadstavby IS pro řízení franchisových sítí
 • specializované funkce IS pro franchising – pozitivní list (lékárny), sledování        obchodních zástupců, CRM systémy, sw pro callcentra, reservační systémy,           docházkové systémy, kamerové systémy, hotelový sw apod.
 • Vyplatí se vyvíjet vlastní software? … komu patří autorská a uživatelská práva?
 • ukázky interních franchisových systémů (např. BOZPIS společnosti EXTÉRIA,   controllingové systémy OBI, KINEKUS, …)