Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • přednášející: Jiří Lošťák
 • host: Miloslav Ramach, franchisor konceptu; EXTÉRIA s.r.o. www.exteria.cz

Franchisový systém  

 • historie a základy franchisingu
 • definice základních pojmů
 • hybné síly 21. století, aktuální trendy, formy síťového podnikání
 • franchising jako odbytový a organizační systém 21. století
 • význam franchisingu pro trh a hospodářství v rámci ČR, EU a světa
 • aktuální situace franchisingu v ČR, EU a ve světě
 • klasifikace franchisingu, varianty, třídění, …
 • ukázky franchisových konceptů (foto, video, prospekty, světové veletrhy, franchisové organizace, …)
 • zdroje informací o franchisingu
 • franchisový balík, identifikace a deskripce principů franchisového podnikání (co je a co není franchising
 • základní předpoklady pro úspěch franchisového konceptu
 • výhody a nevýhody franchisingu (z pozice franchisanta a franchisora)
 • změna tržní hodnoty firmy franchisora po zavedení franchisového systému
 • postavení franchisora (poskytovatele) a franchisanta (příjemce)
 • hospodářská soutěž, blokové výjimky v rámci legislativy EU pro franchising

Vývoj franchisových systémů – ZAS (základní analytická studie)

 • základní analytická studie (obsah)
 • vstupní dotazník pro tvůrce franchisového systému, pro budoucího franchisora a jeho vyhodnocení
 • přehled předpokladů pro realizaci franchisové sítě (logo, domény, patenty, OZ, kapitál, informační systém, grafický manuál, Corporate identity, …)
 • benchmarking
 • Cash-Flow, SWOT analýza, PEST a další.
 • ROI, BEP, podmínka řetězitelnosti franchisového systému
 • strukturované rozhovory
 • úkoly a možné řídící struktury franchisové centrály
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • výsledky, odhady, plán – presentace výsledků analýzy