Franchising Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy na budování obchodních sítí, zejména na bázi franchisingu.

Franchising je označován za odbytový systém 21.století. Není lehké získat informace o jeho pravidlech, zásadách, postupech, nahlédnout do manuálů úspěšných franchisových systémů, diskutovat se zkušenými franchisory, právníky, IT specialisty apod. … každá franchisová síť si pečlivě chrání své know-how a není lehké se dozvědět více než se dá „najít na internetu“. F Akademie přináší pohled do zákulisí systémů, poodhaluje jejich postupy při přípravě, budování, řízení i zahraniční expanzi.

Cílovou skupinou kurzů jsou:

  • zájemci o franchising,
  • podnikatelé, kteří zvažují rozšíření sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své vlastní sítě na partnerskou/franchisovou,
  • zaměstnanci franchisových systémů, franchisový manažeři , expand manažeři apod.
  • studenti/absolventi VŠ, kteří se chtějí dále specializovat na franchisingové podnikání,
  • manažeři bank, právníci, IT specialisté,  … poskytující služby franchisovým systémům

… prostě všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu.

Součástí kurzu pro studenty jsou exkurze a besedy. Kurzy jsou garantovány Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava. Absolventi kurzů obdrží certifikát vydaný Ekonomickou fakultou. Certifikát obdrží účastníci i za absolvování jednotlivých modulů.

Výuka probíhá v budově Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží 38a v Ostravě.

Celý kurz i jednotlivé moduly jsou komerčně nabízeny všem výše jmenovaným cílovým skupinám.