Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Franchising Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy na budování obchodních sítí, zejména na bázi franchisingu.

Franchising je označován za odbytový systém 21.století. Není lehké získat informace o jeho pravidlech, zásadách, postupech, nahlédnout do manuálů úspěšných franchisových systémů, diskutovat se zkušenými franchisory, právníky, IT specialisty apod. … každá franchisová síť si pečlivě chrání své know-how a není lehké se dozvědět více než se dá „najít na internetu“. F Akademie přináší pohled do zákulisí systémů, poodhaluje jejich postupy při přípravě, budování, řízení i zahraniční expanzi.

Cílovou skupinou kurzů jsou:

  • zájemci o franchising,
  • podnikatelé, kteří zvažují rozšíření sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své vlastní sítě na partnerskou/franchisovou,
  • zaměstnanci franchisových systémů, franchisový manažeři , expand manažeři apod.
  • studenti/absolventi VŠ, kteří se chtějí dále specializovat na franchisingové podnikání,
  • manažeři bank, právníci, IT specialisté,  … poskytující služby franchisovým systémům

… prostě všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu.

Součástí kurzu pro studenty jsou exkurze a besedy. Kurzy jsou garantovány Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava. Absolventi kurzů obdrží certifikát vydaný Ekonomickou fakultou. Certifikát obdrží účastníci i za absolvování jednotlivých modulů.

Výuka probíhá v budově Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží 38a v Ostravě.

Celý kurz i jednotlivé moduly jsou komerčně nabízeny všem výše jmenovaným cílovým skupinám.