Slunečnice

Slunečnice působí na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jedná se o kontaktní a poradenské pracoviště pro uchazeče a studenty se specifickými nároky.
Z pohledu organizační struktury je Slunečnice součástí Studijního oddělení.

Vstup na optimalizované stránky centra Slunečnice:

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava