Externí vědeckovýzkumné projekty

V Informačním systému výzkumu a vývoje jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Správcem a provozovatelem IS VaV a vývoje je Rada pro výzkum a vývoj.

ERASMUS

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
2018-1-HU01-KA203-047712Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education (ISGEE)20182021

Grantová agentura ČR

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
GA19-10897SCharakteristika zákazníků a manažerské faktory jako klíčové prvky prosumption20192021
GA19-11965STeorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia20192021
GA19-13946SHodnocení výkonnosti při výskytu neklasifikovaných faktorů20192021
GA19-19485SProstorová dynamika a nerovnost: Role konektivity a přístupu k financím20192021
GA19-25280SDeterminanty a dopady technologických znalostí v transformujících se a rozvojových ekonomikách20192021
GA18-13951SNové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu20182020
GA18-15530SAplikace vícekriteriálního programování na problémy v pružné výrobě a projektovém plánování: teorie a aplikace20182020
GA17-19981SFinanční aplikace stochastického uspořádání20172019
GA17-22426SPrávní aspekty začleňování Číny do globálního obchodního systému20172019
GA17-23495SÚspory z rozsahu v modelech síťové analýzy datových obalů20172019
GA17-25924SKomparativní studie crowdfundingových projektů: Rizika a asymetrické informace v procesu podnikatelského rozhodování20172019
GJ17-23411YRozdělení příjmu ve společnosti: ekonometrické modely a kritéria dominance protínající Lorenzovy křivky20172019
GA17-22662SModely vícekriteriálního rozhodování: nové metody odhadu vah a hybridní přístupy20172018
GA16-01298SDynamické rozhodování ocelářského podniku obchodujícího s emisemi20162018
GA16-09541SRobustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek20162018
GA16-13784SHospodářská politika a instituce pro finanční sektor: Současné výzvy při vyvažování finančního rozvoje a stability20162018
GA16-17810SSelektivní měřítka v analýze datových obalů: teorie a aplikace20162018
GA16-22540S"Jak ty mně, tak já tobě?" Obnovení fiskální a finanční stability bez ohrožení měnové stability20162018

Ministerstvo pro místní rozvoj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
16_011/0001474Polsko-česká akademická spolupráce pro zlepšení kvality přeshraničního výzkumu20182019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002496Infrastrukturní podpora strategických studijních programů EKF VŠB-TUO20172021

Moravskoslezský kraj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
02073/2018/RRC4. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2018 - technické zázemí20182018

© 2019 VŠB-TU Ostrava