Inovační a rozvojové projekty

Rozvojové projekty jsou podávány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava a zároveň s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
HS1661818Jihomoravský kraj,Kulil,220182019
HS1161801PivovaryStaropramen,Spáč20182018
HS1161802Ostravskévodárnyakanal20182018
HS1181801Climate-KIC Holding B.V.,20182018
HS1661811VrchnísoudvPraze,Kulil20182018
HS1661814DIAMO,Kulil,224620182018
HS1661816EURO Nářadí s.r.o.,Kulil,20182018
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002496Infrastrukturní podpora strategických studijních programů EKF VŠB-TUO20172021
HS1571701Studie proveditelnosti vybraných subjektů - ISKRA LTD,Baňařová,231820172018
HS1661720PolicieČR,Kulil,224620172018
HS1661802Městský soud Praha,Kulil,224620172018
HS1661809MěstskýsoudPraha,Kulil,20172018
HS1001502Pricewaterhouse,Dluhošová,242120152020

© 2019 VŠB-TU Ostrava