Legislativa

Výběr ze zde uvedené legislativy zaměřený na studium naleznete v sekci Studenti - Studijní předpisy.


© 2018 VŠB-TU Ostrava