Formuláře

Formuláře pro studenty

Aktuálně platný univerzální formulář "Žádost":

 • formulář žádosti (formát DOC, 289kB).

Aktuálně platný formulář "Žádost o uznání zápočtů a zkoušek":

 • formulář žádosti (formát PDF, 160kB).

Formuláře pro doktorandy

 • návrh na změnu výše stipendia - mimořádné stipendium (formát DOC, 103kB)
 • protokol o zkoušce v doktorském studiu (formát DOC, 66kB)
 • přihláška ke státní doktorské zkoušce (formát DOC, 75kB)
  • Podklady ke státní doktorské zkoušce (formát PDF, 260kB)
 • žádost o obhajobu doktorské disertační práce (formát DOC, 58kB)
  • Podklady k obhajobě doktorské disertační práce (formát PDF, 381kB)
  • Autoreferát (formát DOC, 72kB)
 • žádost - doktorská studia (formát DOC, 302kB)
 • žádost - doktorská studia - změna školitele (formát DOC, 304kB)

Návod jak vytisknout formuláře bez komentářů (formát PDF, 137kB).


© 2018 VŠB-TU Ostrava