Referentka univerzity třetího věku

místnost telefon Ostrava
C346 +420 597 322 239 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
E112

+420 597 322 024

Ing. Janyšková Martina


© 2018 VŠB-TU Ostrava