Harmonogramy akademického roku

  • Harmonogram studia akademického roku 2017/2018 na EkF VŠB-TU Ostrava  (formát PDF, 369kB).
  • Harmonogram studia akademického roku 2016/2017 na EkF VŠB-TU Ostrava  (formát PDF, 188kB).

© 2018 VŠB-TU Ostrava