Lektorky

Rostya Gordon-Smith
zakladatelka projektu MINERVA 21

RostyaGSRostya přes dvacet let působí v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů nejen v Česku, ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, Rusku a v dalších zemích. Založila konzultační společnost People Impact. Získala vzdělání ve Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Rostya byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů v „HR World“. Je zakladatelkou celo-národní soutěže pro nejlepší projekt v HR – „HREA“, HR Excellence Award a zakladatelkou několika strategických firemních vzdělávacích systémů a programů (firemní university). Angažuje se v organizaci aktivit, podporujících kontakty mezi českými a zahraničními odborníky v oblasti lidských zdrojů. V roce 2011 publikovala knihu „Ůspěšně s kůží na trh“ www.uspesneskuzinatrh.cz  a napsala kurz „Jak budovat svojí osobní značku“. Dále publikovala články v časopisech Computer World, HK East European Review, Beautiful British Columbia, Personal and HR Forum. Rostya je častou mluvčí na mezinárodních konferencích, přednáškách a seminářích (Kanada, Hong Kong, Shanghai, Bangalore, Amsterdam, Londýn, Budapešť, Vídeň, Frankfurt, Bratislava, Moskva)

 

Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Dana_DluhosovaDana je absolventkou Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. V letech 1991-2008 byla vedoucí Katedry financí a od roku 2008 je děkankou Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. V rámci svého vědeckého zaměření se především zabývá problematikou finančního řízení firem a finančního rozhodování, analýzou finanční výkonnosti firem a odvětví, řízením nákladů, rozhodovacími metodami pro účely řízení a plánování nákladů, aplikací reálných opcí ve finančním rozhodování. Je garantkou bakalářského, magisterského a doktorského studijního oboru Finance a předsedkyní Oborové rady doktorského studijního oboru Finance. Dále je členkou Oborových rad pro doktorská studia v Brně, Bratislavě, Prešově Košicích. Je členkou Vědeckých rad na tuzemských i zahraničních vysokých školách. Byla hlavní řešitelkou i spoluřešitelkou projektů GAČR, je autorkou desítek článků a publikací.


Hana Velíšková
HR ředitelka KPMG Česká republika

Hana_VeliskovaHana působí od roku 2010 jako HR ředitelka KPMG Česká republika, kde zodpovídá za naplnění jednoho z klíčových strategických cílů firmy: být oblíbeným zaměstnavatelem nabízejícím zajímavou práci v motivujícím prostředí. Vystudovala FFUK a vzdělávací program pro profesionály v HR na Thames Valley University. V minulosti pracovala v Arthur Andersen, GE Money a jako HR ředitelka společností Allianz pojišťovna a Raiffeisenbank. Přednáší na MBA programu UK-MBA na Brno Business School, je garantkou internetové HR kavárny a autorkou publikací „Víc (různých) hlav víc ví“ a „Rovné šance jako konkurenční výhoda“.


Ilona Urbanová
personální ředitelka Advanced World Transport a.s.

Ilona_UrbanovaIlona za svou profesní dráhu získala bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání a personálního řízení. Stála u vzniku jedné z prvních jazykových škol v tehdejším Československu a založila čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků. Pracovala na pozicích HR manažerky ve společnostech Shimano Czech Republic a GDX Automotive. Jako personální ředitelka akciové společnosti Walmark byla na holdingové pozici zodpovědná za personální řízení a procesy všech dceřiných společností v rámci střední a východní Evropy. V současné době je členkou představenstva společnosti AWT a.s. a personální ředitelkou skupiny AWT. Věnuje se lektorské činnosti a je aktivně zapojena v mentorském programu Equlibrium při Britské obchodní komoře v Praze.


Eva Čejková Vašková
zakladatelka a jednatelka společností ConPro a ŽENY s.r.o.

Eva_Cejkova_VaskovaEva v projektu ŽENY s.r.o. navazuje na své podnikatelské zkušenosti a nabízí ženám podporu a zapojení do komunity podnikavých žen. Podporuje řemeslnou výrobu, vrací se k tradicím a české dovednosti. Pomáhá jim najít cestu k podnikání a kombinuje on-line (www.zenysro.cz) a off-line prostředí (Pracovny a Katalog) pro dosažení nejlepšího cíle. Neslibuje závratný výdělek, ale nabízí reálné zkušenosti a poradenství, které vede k výsledkům a dlouhodobé udržitelnosti. Od spuštění projektu, května 2013, se zapojilo přes 30 tisíc žen. Eva je zároveň patronkou projektu Podnikavá žena Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.


Jana Václavková
Software Group Services Manager Central and South East Europe

Jana_VaclavkovaJana vystudovala finance. Po studiích se několik let věnovala bankovictví a pojišťovnictví. Nyní je v IBM zodpovědná za část IBM Software Group poskytujicí konzultační, implementační a vzdělávací služby k IBM Software napříč osmi zeměmi CEE. Má tříletého syna. Svůj volný čas věnuje rodině.

Marcela Hrubošová

autorka a zakladatelka vzdělávacího konceptu FINANCE PRO RADOST

Marcela_HrubosovaV letech 2001-2013:
Ředitelka úseku vymáhání pohledávek – Stavební spořitelna České spořitelny a.s.
Generální ředitelka – Asset Portfolio Servicing a.s.
Ředitelka odboru podpory řízení obchodu – Česká pojištovna a.s.
Finanční manažer pro řízení obchodních vztahů – ING ČR a SR
Majitelka a jednatelka Finance pro radost s.r.o. Martina Káňová

Martina_Kanova

Pracuje 13 let v oblasti řízení lidských zdrojů, z toho 7 let na manažerské pozici. Má bohaté zkušenosti s budováním nově vznikajících zahraničních firem a nastavováním HR procesů „na zelené louce". Dříve pracovala pro japonskou společnost Shimano v Karviné a společnost vyrábějící elektroniku Asus. Nyní působí na pozici Manažerky lidských zdrojů ve společnost GE Money Bank, a.s., kde má komplexně na starosti oblast lidských zdrojů v Centru zákaznických služeb v Ostravě – Hrabové. Má mimo jiné zkušenosti s relokováním procesů. V této oblasti ze strany HR úspěšně zastřešila rozsáhlý proces relokace týmů Praha – Ostrava. Za tento projekt obdržela ocenění HR ředitele skupiny General Electric. Zabývá se lektorskou činností v oblasti lidských zdrojů a měkkých dovedností. Věnuje se také aktivitám v oblasti podpory diverzity v týmu. Vystudovala Slezskou univerzitu, obor Marketing a management.© 2018 VŠB-TU Ostrava