Kontakty

Ing. Eva Králíková,

manažerka vnějších vztahů

E-mail: eva.kralikova@vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava