Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro mě asi nejcennějším přínosem studia programu MBA je, že mohu nyní každý nový projekt, ale i běžný pracovní úkol posoudit v jakémsi širším úhlu pohledu a vždy jsem schopen docela úspěšně odhadnout dopad dané problematiky na jednotlivé oblasti řízení firmy. Velmi jsem ocenil diskuze na jednotlivých přednáškách, díky kterým jsem měl možnost srovnání širokého spektra předkládaných teoretických poznatků se skutečností. Opravdu vysoce kladně hodnotím personální obsazení programu, přednášející byly velcí profesionálové a skuteční odborníci.