Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mým hlavním motivem ke studiu MBA bylo další rozšíření teoretických i praktických znalostí z oblasti managementu a ekonomie. V tomto smysly byla má očekávání zcela naplněna. Výuka obsahovala nejen teoretickou část, ale byla úzce propojena s praxí pomocí modelových situací a případových studií. Získané poznatky jsem často úspěšně aplikoval na řešení úkolů z mého profesního života. V neposlední řadě bylo studium MBA příležitostí pro navázání zajímavých kontaktů a získání řady inspirativních myšlenek.