Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přicházíš z rusky hovořících zemí a máš zájem o studium na Ekonomické fakultě VŠB-TUO? Tohle je kurz pro tebe.

Kurz je koncipován jako kurz odborné češtiny, připravuje studenty ke studiu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Výuka je cíleně zaměřena na všestranné osvojování jazykových prostředků češtiny, komplexní rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností pro komunikaci ve formálním a neformálním prostředí (poslech, čtení, ústní a písemný projev) a na seznamování s kulturními, společenskými a historickými reáliemi ČR). V druhém semestru jsou do výuky zařazeny základy obecné ekonomie, ekonomická lexika, analýza a interpretace odborných textů.

Termín

1. září 2022 - 31. srpna 2023

(prezenční dvousemestrální kurz, celkem 740 hodin)

Cena

81.000,- Kč

Předpoklady pro přijetí

Ukončené minimální středoškolské vzdělání.

Způsob ukončení studia

Absolvování závěrečné zkoušky a obdržení osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška

Pokyny

Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou verzi přihlášky zašlete na adresu:

VŠB-TUO
101 -
Studijní oddělení EkF
Ing. Ingrid Petrová, Ph.D.
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava

Uzávěrka přihlášek


do 30. června 2022

Kontakt

Ing. Ingrid Petrová, Ph.D.

E-mail:
Telefon: +420 597 322 241