Nejbližší termíny

Kurz Termíny Učebna Čas
Vyrovnávací kurz pro studium předmětu Mikroekonomie B 8., 15., 22. a 29. 11. 2017  B 357  16:00 - 18:15


© 2018 VŠB-TU Ostrava