Nejbližší termíny

Kurz Termíny Učebna Čas
Základy účetnictví pro podnikatelské subjekty I 2. 5. 2018  A101  od 15:00
Mikroekonomie A 2., 3. a 9. 5. 2018  A100, B357, A100  15:00 - 18:00
Makroekonomie A 10., 15. a 16. 5. 2018  B357, B357, A100  15:00 - 18:00
Základy účetnictví pro podnikatelské subjekty II 11. 5., 25. 5. a 13. 6. 2018 A101  od 15:00
Úvod do problematiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 14. 5. 2018 A101  od 15:00
Daňové minimum 17. a 24. 5. 2018 A101  od 15:00
Daň z přidané hodnoty 3. a 10. 9. 2018 A101  od 15:00
Daňová evidence - teorie a praxe 2. - 4. 10. 2018 A101  od 15:00
Vnitropodnikové účetnictví a jeho využití v praxi 5. a 6. 11. 2018 A101  od 15:00
Vypovídací schopnost účetních výkazů, přílohy a výroční zprávy podnikatelských subjektů 6. a 7. 11. 2018 A101  od 15:00
Právní úprava a účetnictví nestátních neziskových organizací 6. a 8. 11. 2018 A101  od 15:00
Manažerské účetnictví a jeho využití v praxi 7. a 8. 11. 2018 A101  od 15:00
Teoretické a praktické aspekty ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem a zpráva auditora 20. a 21. 11. 2018 A101  od 15:00

© 2018 VŠB-TU Ostrava