Pokyny k platbě

  • Číslo účtu: 127089559/0300
  • Variabilní symbol: 1691702
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka kurzu

© 2018 VŠB-TU Ostrava