Přípravný kurz z účetnictví

Rozsah

8 hodin
(8 dnů po 1 hodině)

Přihlášení do 20. září 2019

Lektoři

Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

působí jako vedoucí katedry na Katedře účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Daňovou evidencí, účetnictvím, auditingem a výkaznictvím podnikatelských subjektů se zabývá již od vysokoškolských let nejen teoreticky, ale i prakticky jako lektorka a účetní poradce v různých vzdělávacích agenturách a obchodních společnostech. Rovněž působí aktivně v podnikatelské sféře, má dlouholeté zkušenosti s podnikáním, vedením daňové evidence a účetnictví, znaleckou činností v oblasti v oboru „Ekonomika, odvětví účetní evidence“ a je také od roku 2003 certifikovaným účetním asistentem v rámci ICU Praha. Dále je autorkou a spoluautorkou celé řady odborných knih, vysokoškolských skript, odborných článků a příspěvků, výsledky svého výzkumu prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a seminářích.

Ing. Marcela. Palochová, Ph.D.

působí na Katedře účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava jako odborná asistentka, kde vyučuje kurzy Manažerské účetnictví A, Manažerské účetnictví B, Účetnictví a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. K oblastem jejího odborného zájmu patří problematika vnitropodnikového účetnictví, manažerského účetnictví, controllingu a mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Těmto oblastem se věnuje také ve své pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Dále je autorkou a spoluautorkou celé řady odborných knih, vysokoškolských skript, odborných článků a příspěvků, výsledky svého výzkumu prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a seminářích.

Anotace

Katedra účetnictví a daní nabízí studentům přípravný kurz účetnictví, který je koncipován jako úvod do problematiky účetnictví s vysvětlením základů účetnictví a je určen především pro studenty gymnázií a studenty jiných typů středních škol, kteří v rámci středoškolské výuky neměli předmět Účetnictví.

Cílem přípravného kurzu je lépe studentům vysvětlit a přiblížit základní principy, formu a vedení účetnictví, typologie účtů a účtování základních účetních případů. Intenzivní kurz umožní studentům získat znalosti a přehled k lepšímu pochopení učiva z účetnictví, které pak bude požadováno na zápočtu a ke zkoušce z předmětu Účetnictví, Účetnictví a daně popřípadě Účetnictví A, B.

Kurz bude veden zkušenými pedagogy katedry účetnictví a daní (Ing. Jana Hakalová, Ph.D. – vedoucí katedry, Ing. Marcela. Palochová, Ph.D.).

Termín konání kurzu:

  • 23. 9. – 3. 10. 2019 (druhý a třetí týden zimního semestru), vždy po-čt od 8.00 - 9.00 hod.

Místo konání kurzu:

  • učebna B 374 (případně B 436)

Forma kurzu:

  • kurz bude realizován formou krátkých vstupních přednášek a okamžitého procvičení dané látky na konkrétních praktických příkladech, včetně konzultací.

Počet účastníků kurzu:

  • maximálně 20 studentů (V případě velkého zájmu, budou studenti rozděleni do více skupin, ale vždy maximálně po 20 studentech).

Cílové skupiny

Studenti gymnázií a studenti jiných typů středních škol, kteří v rámci středoškolské výuky neměli předmět Účetnictví.

Tématické zaměření kurzu

  Datum Téma
1. 23. 9. 2019 Základní právní úprava účetnictví a úvod do problematiky.
2. 24. 9. 2019 Účtová osnova a účtový rozvrh pro podnikatele.
3. 25. 9. 2019 Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.
4. 26. 9. 2019 Základní principy, forma a způsob vedení účetnictví.
5. 30. 9. 2019 Rozvahové účty – aktivní a pasivní účty.
6. 1. 10. 2019 Výsledkové účty – nákladové a výnosové účty.
7. 2. 10. 2019 Účtování na účtech – základní účetní případy.
8. 3. 10. 2019 Účtování na účtech – základní účetní případy.

Bonus: Studenti obdrží veškeré potřebné studijní materiály pro přípravný kurz zdarma. Další výhodou je, že studenti mohou konzultovat problematiku účetnictví během celého zimního semestru s lektory, kteří povedou přípravný kurz.

Termín pro podání přihlášky: přihlášky je možné zaslat do pátku 20. 9. 2019.

Způsob podání přihlášky: přihlášku je možné odeslat e-mailem na adresu: eva.kralikova@vsb.cz. Do e-mailu je nutné uvést:

  • text: „Závazně se přihlašuji do Přípravného kurzu účetnictví pro letní semestr 2019/2020“
  • dále uveďte Vaše jméno a příjmení
  • Vaši e-mailovou adresu.

Po odeslání přihlášky dostanete do druhého dne vyrozumění o přijetí (případné nepřijetí) do kurzu s bližšími informacemi.

Cena kurzu: 400 Kč. Informace o způsobu úhrady obdržíte po úspěšném přihlášení do kurzu.

Kontakt:

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. (Katedra účetnictví a daní)
E-mail: marcela.palochova@vsb.cz
Tel.: 597322239


© 2020 VŠB-TU Ostrava