Příprava na státní maturitu z matematiky

Rozsah

26 hodin
(13 dnů po 2 hodinách)

Přihlášení do 20.prosince 2018

Lektoři

prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.

Na katedře matematických metod v ekonomice působí od roku 1996. Je absolventkou oboru Učitelství matematiky a fyziky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Profesorkou je v oboru Systémové inženýrství a informatika.

Mgr. Marian Genčev, Ph.D.

Na katedře matematických metod v ekonomice působí od roku 2008. Je absolventem oboru Učitelství matematiky a němčiny na Ostravské univerzitě. Skripta používaná v současné době k výuce matematiky na Ekonomické fakultě jsou hlavně jeho dílo.

RNDr. Pavel Rucki, Ph.D.

Na katedře matematických metod v ekonomice působí od roku 2007. Je absolventem oboru Aplikovaná matematika na Ostravské univerzitě. Dříve se věnoval výuce studentů Pedagogické fakulty OU. Skripta používaná v současné době k výuce matematiky na Ekonomické fakultě jsou také jeho dílo.

RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D.

Na katedře matematických metod v ekonomice působí od roku 2002. Zkušenosti má také s výukou matematiky na gymnáziu. Je absolventkou oboru Učitelství matematiky a fyziky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pořádá: Katedra matematických metod v ekonomice

Anotace

Kurz Příprava na státní maturitu z matematiky je zaměřen na systematickou přípravu studentů 4. ročníků středních škol na státní maturitu z matematiky. V rámci 13 setkání budou podrobně probrána a procvičena jednotlivá témata, která vyplývají z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce z matematiky schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílové skupiny

Studenti 4. ročníků středních škol.

Tématické zaměření kurzu

  • Číselné obory
  • Algebraické výrazy
  • Rovnice a nerovnice            
  • Funkce
  • Planimetrie            
  • Stereometrie
  • Analytická geometrie
  • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • Posloupnosti, finanční matematika

© 2019 VŠB-TU Ostrava