Současný proces oceňování nemovitých věcí v České republice

Rozsah

9 hodin
(2 dny)

Přednášející

Ing. Hana Janáčková, Ph.D.,
působí jako odborná asistentka na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika mikroekonomie a trhu s nemovitými věcmi. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je jmenovaná soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, externě spolupracuje a přednáší pro Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava.

Anotace

Přínosem pro posluchače kurzu bude získání uceleného přehledu při procesu oceňování nemovitých věcí a s tím související problematice, která je nezbytná při působení na trhu nemovitých věcí ale také běžném životě. Absolvent kurzu by se měl lépe orientovat v tomto procesu a také pochopit vzájemné souvislosti a vazby.

Cílová skupina

Zájemcům, kteří se chtějí zorientovat na tomto specifickém trhu po velké novele legislativy po 01. 01. 2014, popřípadě zamýšlí v budoucnu ať jednorázově či dlouhodobě na straně prodávajících, nakupujících nebo na straně státních institucí na tomto trhu podnikat či uskutečňovat transakce (prodeje, koupi, pronájmy)

Obsah

(možno rozšířit nebo zúžit dle požadavků zájemců)

  • Orientace na trhu nemovitých věcí z pohledu nakupujících, prodávajících a jiných subjektů (státní instituce, státní správa a samospráva, municipality), působících na tomto trhu;
  • Základní znalosti týkající se oceňování nemovitých věcí;
  • Legislativní požadavky na administrativní ocenění a na tržní ocenění;
  • Základní přehled o metodách oceňování;
  • Znalec versus odhadce (působnost, kompetence, rozlišení jejich výstupů, právní závaznost);
  • Struktura znaleckého posudku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava