Základní orientace na trhu nemovitých věcí v České republice

Rozsah

9 hodin
(2 dny)

Přednášející

Ing. Hana Janáčková, Ph.D.,
působí jako odborná asistentka na Katedře ekonomie na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika mikroekonomie a trhu s nemovitými věcmi. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je jmenovaná soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, externě spolupracuje a přednáší pro Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava.

Anotace

Přínosem pro posluchače kurzu bude získání ucelené orientace na trhu nemovitých věcí a s tím související problematice, která je mnohdy potřebná při působení na tomto trhu nebo i v běžném běhu života. Absolvent kurzu by se měl lépe orientovat a také pochopit vzájemné souvislosti a vazby ekonomických subjektů na tomto specifickém trhu.

Cílová skupina

Zájemcům, kteří se chtějí zorientovat na tomto specifickém trhu po velké novele legislativy po 01. 01. 2014, popřípadě zamýšlí v budoucnu ať jednorázově či dlouhodobě na straně prodávajících, nakupujících nebo na straně státních institucí na tomto trhu podnikat či uskutečňovat transakce (prodeje, koupě, pronájmy).

Obsah

(možno rozšířit nebo zúžit dle požadavků zájemců)

  • získání přehledu o základních termínech a problematice týkající se trhu nemovitých věcí, typech vlastnictví (výhradní, spoluvlastnictví, družstevní);
  • nakládání s nemovitými věcmi, jejich evidence a změny ve veřejném rejstříku;
  • nájem nemovitých věcí;
  • vady nemovitých věcí (věcná břemena – služebnosti a reálná břemena a další);
  • získání základního právního vědomí o nakládání s nemovitými věcmi v České republice a jejich zdanění po velké legislativní změně od 01. 01. 2014.

© 2019 VŠB-TU Ostrava