Měření a monitorování udržitelného rozvoje

Rozsah

30 hodin
(5 dnů po 6 hodinách)

Přednášející

Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.,
působí jako odborná asistentka na Katedře regionální a environmentální ekonomiky na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího odborného zájmu patří problematika environmentální ekonomie, politiky a udržitelného rozvoje. Těmto oblastem se věnuje ve své pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Anotace

Předmětem kurzu je představení a aplikace indikátorů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Existuje značné množství indikátorů, rámců indikátorů a indexů v environmentální a socioekonomické oblasti, resp. v oblasti udržitelného rozvoje. Je proto žádoucí vytvořit si základní představu o konstrukci a možnosti aplikace indikátorů při monitorovaní relevantních aspektů udržitelného rozvoje na různých analytických úrovních. Výklad bude podrobněji zaměřený na stopové indikátory (Footprint Indicators), které představuji základní indikátory udržitelnosti a následně na další významné indikátory / indexy aplikované v této oblasti a ukončený vysvětlením používaných rámců indikátorů pro různé analytické úrovně monitorovaní. Následně budou představeny indikátory a možné rámce indikátorů aplikovatelné na úrovni organizace (firmy) a dobrovolné nástroje environmentální politiky zaměřené na dosažení udržitelnosti organizace.

Cílová skupina (maximálně 30 účastníků)

 • Představitelé firem
 • Pracovníci regionálních a městských institucí
 • Osoby se zájmem o rozšíření a prohloubení znalosti v oblasti měření, monitorovaní a způsobů dosahovaní udržitelného rozvoje

Obsah

 1. Představení problematiky udržitelného rozvoje
 2. Koncepty udržitelnosti
 3. Klasifikace indikátorů udržitelného rozvoje
 4. Charakteristika vybraných skupin indikátorů udržitelného rozvoje
 5. Indikátory stopy (Footprint Indicators)
 6. Rámce indikátorů udržitelného rozvoje
 7. Využití indikátorů a rámců na úrovni organizace (firmy)
 8. Představení dobrovolných nástrojů environmentální politiky na úrovni firmy se zaměřením se na systémy environmentálního managementu.
 9. Případové studie zavádění dobrovolných nástrojů, využívaní indikátorů.


© 2019 VŠB-TU Ostrava