Demografické studie se zaměřením na analýzy populačního vývoje

Rozsah

30 hodin
(5 dnů po 6 hodinách
z toho 4 hodiny na počítačové učebně s využitím tabulkového procesoru Excel)

Přednášející

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
působí jako odborný asistent Katedry regionální a environmentální ekonomiky na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jeho profesního zájmu patří oblast demografických a geografických věd. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i odborně analytické činnosti (Magistrát města Havířova, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., EKOTOXA, s.r.o., Agentura pro regionální rozvoj, vedení obce Palkovice, Písečná aj.).

Anotace

Kurz Demografické studie se zaměřením na analýzy populačního vývoje je zaměřen na vysvětlení a pochopení ekonomických, sociálních a prostorových dopadů demografického chování české populace. Cílem je seznámit účastníky kurzu se základními teoretickými a praktickými poznatky demografické vědy včetně využití nabytých dovedností při vlastních rozvahách o migrační, rodinné a sociální politice státu. Kurz obsahuje jak názorné ukázky ve formě výukových prezentací, tak praktické aplikace v podobě případových studií za Česko nebo jeho dílčích regionů. Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni, na základě získaných poznatků, lépe se orientovat v problematice demografického vývoje a uplatňování sociální politiky státu ve vztahu k otázkám sociálního zabezpečení.

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

 • pracovníci pojišťoven a bankovního sektoru
 • pracovníci poboček Českého statistického úřadu
 • pracovníci institucí se zaměřením na evidenční systémy obyvatelstva
 • pracovníci krajských a městských odborů se zaměřením na problematiku obyvatelstva
 • pracovníci obcí a regionů
 • širší veřejnost se zájmem o rozšíření a prohloubení znalosti v oblasti populačního vývoje

Obsah

 1. Místo demografie v procesu poznávání (3 hodiny)
 2. Demografické události a přístupy k jejich zjišťování (3 hodiny)
 3. Základní prostředky demografické analýzy (6 hodin)
 4. Poznávání demografické reprodukce (6 hodin)
 5. Širší podmíněnosti reprodukčního procesu (3 hodiny)
 6. Zákonitosti a souvislosti populačního vývoje (3 hodiny)
 7. Demosociální disparity na území Česka (2 hodiny)
 8. Cvičení na počítačové učebně s využitím Excelu pro vybrané analytické přístupy (4 hodiny)

© 2019 VŠB-TU Ostrava