DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) – Taguchiho přístup

Rozsah

24 hodin
(3 dny po 8 hodinách)

Přednášející

doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
působí jako garant oboru Podniková ekonomika a je mimo jiné také přednášející pro Management kvality na Podnikohospodářské katedře na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika řízení kvality v organizaci. V této oblasti se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské a poradenské činnosti (PQM Ostrava, Česká společnost pro kvalitu Praha aj.).

Anotace

Kurz DOE je zaměřen na vysvětlení a pochopení klíčové metody kvality pro vývoj nových výrobků a pro vývoj nových procesů. Cílem je seznámit účastníky kurzu s  postupy při realizaci průmyslových experimentů. Tj. jedná se o popis jednotlivých kroků experimentální procedury, a také o popis detailních aktivit pro zvládnutí prací spojených s návrhem experimentu, interakcemi, analýzou experimentálních dat a nakonec i s praktickou interpretací výsledků. Kurz obsahuje teoretický výklad, praktická cvičení, ukázky případových studií prováděných v českém automobilovém průmyslu a nakonec si účastníci kurzu vytvoří sami projekt DOE aplikovaný na jejich vlastní praktický problém ve firmě. Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni, na základě získaných poznatků a dovedností, zvládat řešení složitých problémů s kvalitou pomocí metody DOE.

Cílová skupina (maximálně 16 účastníků)

 • Pracovníci vývoje výrobků/procesů, přípravy výroby, řízení kvality, procesní inženýři.
 • Všichni pracovníci se zájmem o rozšíření i prohloubení stávajících znalostí a dovedností v oblasti kvality.
 • Firemní lektoři (poradci) dalšího vzdělávání, kteří se zabývají problematikou kvality.

Obsah

 1. Taguchiho přístup ke kvalitě.
 2. Základy DOE - jednoduché návrhy experimentů.
 3. Návrhy experimentů s faktory ve více úrovních.
 4. Návrhy experimentů s interakcemi.
 5. Návrhy experimentů s vlivem šumových faktorů (robustní návrh).
 6. Standardní analýza experimentálních dat.
 7. Analýza experimentálních dat s transformací SN (opakované experimenty).
 8. Plánování experimentů – praktické provedení plánu na demo příkladu.
 9. Případové studie a diskuse.
 10. Tvorba vlastního projektu.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava