Softwarová podpora jednotlivých fází projektu

Rozsah

16 hodin
(2 dny)

Přednášející

Ing. Jitka Baňařová, Ph.D., odborný asistent a tajemník katedry Systémového inženýrství na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava
se zabývá projektovým managementem, zejména softwarovou podporou v této oblasti a dalšími projekty z oboru systémového inženýrství. Je autorkou mnoha odborných článků z tohoto oboru. Jako lektorka se zaměřuje na praxi a případové studie než jen na pouhou teorii. Je garantem několika předmětů v této oblasti na univerzitě, přednáší jak v prezenčním, tak v kombinovaném studiu, tak i v programech MBA. Školí v mnoha dalších vzdělávacích a školících organizacích. Podílí se na mnoha projektech jak rozvojového, vědeckého, tak i komerčního typu.

Anotace

Každá práce, každou činnost lze ulehčit a zefektivnit pomocí softwarové podpory. Obsahem tohoto školení je ukázat a vyzkoušet různých softwarových nástrojů pro projektové řízení.

Toto školení lze absolvovat buď samostatně, nebo jako součást předchozího kurzu.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s těmito oblastmi: 

 • Zopakování základních informací ze školení č. 1.
 • Jaké druhy software existují pro projektové řízení.
 • Jaké jsou fáze projektu, v kterých fázích lze uplatnit jaký sw nástroj?
 • Praktické cvičení pro jednotlivý software?

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

 • Linioví manažeři, střední manažeři
 • Vlastníci a manažeři malých a středních firem
 • Osoby se zájmem o rozšíření a prohloubení stávajících manažerských dovedností
 • Firemní lektoři (poradci) dalšího vzdělávání, kteří se zabývají problematikou manažerských dovedností

Obsah

 • Zopakování základních pojmů, metod, pravidel ze školení č. 1.
 • Jednotlivé fáze projektu.
 • LogFrame
 • SW podpora pro identifikační listinu projektu,
  SWOT analýzu, PARET, Ishikawův diagram
 • SW podpora pro plánování projektu
  • GanttProject
  • MS Project
  • Oracle - Primavera
 • SW podpora po řízení rizik v projektu
  • FMEA
  • ARM
 • Případové studie
 • Cvičení
 • Praktické zpracování projektu
 • Diskuze

© 2019 VŠB-TU Ostrava