Projektové řízení - Plánování a řízení projektů

Rozsah

1. varianta:
pouze výklad dle osnovy
–> 2 dny v rozsahu 16 hodin

2. varianta:
výklad dle osnovy + individuální cvičení
–> 3 dny v rozsahu 24 hodin

3. varianta:
výklad, individuální a týmové cvičení (účastníci zpracovávají a prezentují zkušební projekty na podmínky firmy)
–> 3 + 3 dny v rozsahu 48 hodin

Přednášející

Dr. Ing. Petr Řeháček, General Project Manager of CGfS and Lead Auditor Société Générale de Surveillance CZ
se zabývá projektovým managementem a systémovými analýzami (předseda odborné skupiny PROJEKTOVÝ MANAGEMENT pro ČR, člen technické normalizační komise TNK 6 při ÚNMZ atd.), systémy QMS, EMS, OHSAS, poradenstvím a auditováním systémů řízení dle ISO, ISO/TS, VDA, RPA, S.P.A., dle modelu EFQM a dalšími projekty z oboru systémového inženýrství. Je autorem mnoha článků a publikací (např. http://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=30198 ) z tohoto oboru. Spolupracuje s certifikačními společnostmi, např. SGS CZ, DNV SK aj.  Své praktické zkušenosti čerpá nejen z tuzemska, ale i ze zkušeností zahraničních firem - Best Practicies. V praxi implementuje aplikace procesů neustálého zlepšování. Jako lektor je více zaměřen na praxi a procvičování než na pouhou teorii. Mezi jeho hlavní zákazníky patří TPCA, HYUNDAI, KIA, Indet Safety Systems atd. Přednáší v programech MBA, VŠB-TU Ostrava a v dalších vzdělávacích a školících organizacích.

Anotace

Současná doba a současné podnikatelské prostředí, ve kterém se organizace nacházejí, je neobyčejně proměnlivé a je nutné nejen pružně, ale také i rychle reagovat. K tomu však již nestačí jen využívat tradiční organizační struktury a jejich metody řízení. Proto jsme pro Vás připravili tento kurz, který vás připraví na toto prostředí.

Cílem je seznámit účastníky s těmito oblastmi: 

 • Jak připravit a naplánovat projekt?
 • Jak optimalizovat riziko v projektu?
 • Jak provést vyhodnocení projektu?
 • Jak vytvořit projektové šablony?

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

Cílová skupina pro tento kurz je rozmanitá, a proto bude vždy kurz upraven dle cílové skupiny. Kurzu se mohou účastnit zájemci z různých oborů a  pracovních pozic (od základních pozic, přes střední management až po vrcholový management).

Obsah

 • Základní principy řízení projektu
 • Založení projektu a jeho řízení
 • Přínosy projektového řízení
 • Začlenění projektu v organizaci – projektové struktury
 • Metody projektového řízení
 • Aplikace projektového řízení na přípravu a průběh zakázek
 • Souvislosti projektového a procesního řízení
 • Dokumentace projektu
 • Standardy projektového řízení (ISO, PMI, IPMA)
 • Oblasti procesů v rámci projektu
 • Projektové šablony
 • Omyly a chyby v projektovém řízení
 • Osvědčené nástroje a procesy týmové práce
 • Význam týmových rolí a jejich rozdělení
 • Komunikační pravidla v projektu
 • Cvičení
 • Zpracování projektu
 • Diskuze

© 2019 VŠB-TU Ostrava