Začínáme podnikat

Rozsah

40 hodin
(5 dnů po 8 hodinách)

Přednášející

doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
působí na Katedře managementu Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika krizového řízení a malého a středního podnikání. V těchto oblastech se věnuje v pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Rovněž působí aktivně v podnikatelské sféře, kde získala dlouholeté zkušenosti s podnikáním.

Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
působí jako odborná asistentka na Katedře managementu Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika malého a středního podnikání a manažerských metod a technik. Malému a středním podnikání se věnuje v pedagogické, vědecké a publikační činnosti. Působí rovněž aktivně i v podnikatelské sféře.

Anotace

Kurz Pro začínající podnikatele je zaměřen na vysvětlení základních principů podnikání. Cílem je seznámit účastníky kurzu s úvodním procesem zahájení podnikání. Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni orientovat se v požadavcích kladených na manažera malého podniku především v oblasti zahájení podnikatelské činnosti, dále průběhu podnikání a s tím související problematice zajišťování zdrojů a plnění podmínek kladených vnějšími i vnitřními subjekty, umět zvážit nejvhodnější způsob ukončení podnikatelské aktivity. Uvedené oblasti jsou řešeny z pozice živnostníka a z pozice společníka a jednatele s.r.o. Výstupy jsou směřovány do tří úrovní: znalosti - uspořádání uceleného přehledu o požadavcích na manažera malého podniku; pochopení - identifikace kladů a záporů samostatného podnikání; uplatnění čili aplikace - založení živnosti fyzické osoby, založení s.r.o., svolání valné hromady, plnění administrativních povinností zaměstnavatele, sestavení podnikatelského plánu.

Cílová skupina (maximálně 20 účastníků)

  • Potenciální zájemci o zahájení samostatné činnosti
  • Již podnikající  fyzické osoby a vlastníci či jednatelé právnických osob, mající zájem o zdokonalení a rozšíření znalostí o právech a povinnostech podnikatelů

Obsah

  1. Seznámení se základními požadavky na budoucího podnikatele vyplývajícími ze živnostenského zákona, zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku
  2. Podnikatelský záměr (postup, metody a nástroje pro jeho sestavení)
  3. Zajišťování zdrojů
  4. Živnost fyzické osoby, další povinnosti s tímto spojené
  5. Podnikání právnické osoby – aplikace založení s.r.o.
  6. Valná hromada s.r.o. – aplikace jejího uskutečnění
  7. Povinnosti zaměstnavatele


© 2018 VŠB-TU Ostrava